Vill du skugga ett program? Klicka här!

Elev på Sture

Som elev på Sture får du tillgång till en fantastisk miljö för lärande och unik kompetens från skolans pedagoger. Du har också möjlighet till hjälp inom ett stort antal områden om du skulle behöva det, studie- och yrkesvägledare, skolsköterskor, skolkuratorer, specialpedagoger, och ett stort och fint bibliotek med bibliotekarier, för att nämna några.

Slide_29

Share