Vill du skugga ett program? Klicka här!

Estetiskt program

Observera att Programmet för estetiska verksamheter inte längre är sökbart. Programmet kommer att avslutas våren 2017.

dans5

Programmet för estetiska verksamheter ger eleverna kunskap om olika estetiska uttrycksformer. Efter avslutat program ska eleverna ha kunskap för arbete där estetisk förmåga tas till vara.

Share