Vill du skugga ett program? Klicka här!

Individuellt program

Det individuella programmet på Sturegymnasiet, gymnasiesärskolan, har estetisk inriktning. Programmet ska ge en god grund för yrkesliv och fortsatta studier (inom folkbildningen), personlig utveckling och deltagande i samhället. Det individuella programmet är till för de elever som inte helt har förutsättning att följa undervisningen på ett nationellt program och utformas utifrån den enskilda individen. Utbildningen på individuella programmet kan också syfta till att stimulera en elev att läsa kurser från ett nationellt program. För närvarande är eleverna på det individuella programmet på Sturegymnasiet inkluderade tillsammans med det nationella programmet för estetisk verksamhet i de estetiska kurserna.

dans2

No content has been found here, sorry 🙂
Share