Vill du skugga ett program? Klicka här!

Introduktionsprogrammet

Utbildningsspår inom Introduktionsprogrammet

• IMINDa – anpassad gymnasieutbildning för elever med en diagnos inom autismspektrat.

• IMIND – gymnasieförberedande utbildning, Introduktionsprogrammet, individuellt alternativ

Introduktionsprogram IMINDa

Spår 1 är för elever som har en diagnos inom autismspektrat. Du får en anpassad skolgång i en lugn miljö, med mycket enskild undervisning av välutbildad och erfaren personal som är väl insatt i vad du behöver. Nära relationer är nyckeln till din framgång. Lärare, studie och yrkesvägledare, kurator, skolsköterska och annan personal finns nära till hands. Våra arbetsrum ligger intill klassrummen, och det finns ett gemensamt fikarum där vi äter frukost tillsammans varje dag.

När du börjar skolan formas din utbildning och din individuella studieplan läggs upp med hänsyn till dina förutsättningar och behov. Vi lyssnar på dig och tar dig på allvar.

Det du behöver för att lyckas

Vårt mål är att du ska få den självkänsla och de redskap du behöver för att själv bygga vidare på din framtid. Vare sig det handlar om vidare studier eller arbete. Vi tar hänsyn till hela din livssituation.

Skoldagar som fungerar för dig

Vi håller koll och hör av oss när du inte är i skolan. Det gör vi för att vi bryr oss om dig och för att vi vet hur viktigt det är att bygga upp regelbundna vanor ett steg i taget. Med omtanke och rutiner skapar vi den stabilitet och arbetsro som är en förutsättning för att du ska kunna fullfölja din utbildning.

Fotograf Rebecca Wallin

Fotograf Rebecca Wallin

Fotograf Rebecca Wallin

Fotograf Rebecca Wallin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduktionsprogram IMIND

Programinriktat individuellt val

För dig som har betyg i Svenska, Matematik och Engelska + 5 andra ämnen. Eller, betyg i Svenska, Matematik eller engelska och 6 andra ämnen. Vi har platser på Handels- och administrationsprogrammet, Hotell- och turismprogrammet och Restaurang- och livsmedelsprogrammet.

Yrkesintroduktion

För dig som inte har så många betyg från grundskolan, men vill komma in på arbetsmarknaden och läsa kurser inom gymnasieskolan som hör till ett yrke. Du kan även läsa svenska och andra kurser. Vi formar din studieplan tillsammans. Vi har platser på Handels- och administrationsprogrammet och Restaurang- och livsmedelsprogrammet.

Preparandutbildning

Om du saknar enstaka betyg men vill börja på något av våra program på Sturegymnasiet så kan det finnas en möjlighet. Det är dock inte sökbart utan kontakt tas med rektor via din studie- och yrkesvägledare på grundskolan. Uppnår du behörighet till ett nationellt program under läsårets gång kan du, om det finns plats, antas till ett nationellt program. Utbildningen är på ett år. Om huvudmannen för utbildningen finner att det finns synnerliga skäl kan dock preparandutbildningen förlängas till två år.

Individuellt alternativ

Som det hörs på namnet så är det ett väldigt individuellt upplägg som kan se ut på många olika sätt. Prata med din studie- och yrkesvägledare på grundskolan.

Kontakt

Peter Hjelm, rektor
peter.hjelm@halmstad.se

Eva-Marie Paulsson, studie- och yrkesvägledare
eva-marie.paulsson@halmstad.se

Share