Vill du skugga ett program? Klicka här!

Introduktionsprogrammet

Introduktionsprogram – IM

Utbildningsspår inom Introduktionsprogrammet

Programinriktat val (IMV)

Introduktionsprogram för dig som är nära till behörighet till ett nationellt program. IMV är inriktat mot antingen yrkesprogram eller högskoleförberedande program.
Behörighetskrav: Minst betyg E i SV/SVA, MA, EN + 3 ämnen eller minst E i SV/SVA, MA eller EN + 4 ämnen.

Yrkesintroduktion (IMY)

Introduktionsprogram för dig som vill ha en yrkesinriktad utbildning som leder till studier på ett yrkesprogram eller som underlättar en etablering på arbetsmarknaden.
Yrkesintroduktion ska i huvudsak innehålla yrkesinriktad utbildning. Detta introduktionsprogram passar dig som vill ha praktik.

Individuellt alternativ (IMA)

Introduktionsprogram för dig som behöver en individuell anpassad utbildning med mål att gå vidare till yrkesintroduktion, annan utbildning (tex gymnasieprogram/vuxenutbildning) eller arbetsmarknaden.
Det finns ej reglerat vad programmet måste innehålla, utan plan läggs utifrån ditt behov, dina förutsättningar och mål med utbildningen. Du kan läsa grundskoleämnen, delar av/hela gymnasiekurser och ha praktik.

Fotograf Rebecca Wallin

Fotograf Rebecca Wallin

Fotograf Rebecca Wallin

Fotograf Rebecca Wallin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMINDa – individuellt alternativ anpassad gymnasieutbildning för elever med en diagnos inom autismspektrat.

IMIND/a är för elever som har en diagnos inom autismspektrat. Du får en anpassad skolgång i en lugn miljö, med mycket enskild undervisning av välutbildad och erfaren personal som är väl insatt i vad du behöver. Nära relationer är nyckeln till din framgång. Lärare, studie och yrkesvägledare, kurator, skolsköterska och annan personal finns nära till hands. Våra arbetsrum ligger intill klassrummen, och det finns ett gemensamt fikarum där vi äter frukost tillsammans varje dag.

När du börjar skolan formas din utbildning och din individuella studieplan läggs upp med hänsyn till dina förutsättningar och behov. Vi lyssnar på dig och tar dig på allvar.

Det du behöver för att lyckas

Vårt mål är att du ska få den självkänsla och de redskap du behöver för att själv bygga vidare på din framtid. Vare sig det handlar om vidare studier eller arbete. Vi tar hänsyn till hela din livssituation.

Skoldagar som fungerar för dig

Vi håller koll och hör av oss när du inte är i skolan. Det gör vi för att vi bryr oss om dig och för att vi vet hur viktigt det är att bygga upp regelbundna vanor ett steg i taget. Med omtanke och rutiner skapar vi den stabilitet och arbetsro som är en förutsättning för att du ska kunna fullfölja din utbildning.

 

Kontakt

Peter Hjelm, rektor
peter.hjelm@halmstad.se

Katrine Jelverot, rektor IMINDa
katrine.jelverot@halmstad.se

Eva-Marie Paulsson, studie- och yrkesvägledare
eva-marie.paulsson@halmstad.se

 

Share