Vill du skugga ett program? Klicka här!

Kuben

Kuben 2018-2019

Sturegymnasiet kommer under läsåret vara en del av kubenprojektet, det är tredje gången vi har en kub. Projektet drivs av Raoul Wallenberg Academy och syftar till att minnas Raouls insatser i Budapest under andra världskrigets slutskede där han bidrog till att rädda 10 000-tals judar från att avrättas i koncentrationslägren. Projektet syftar också till att arbeta med FN:s mänskliga rättigheter och i år är fokus på artikel 21-rätten till medbestämmande.

Årets kub är en filmkub vilket innebär att det finns en filmprojektor och en filmduk inuti kuben och där kommer skolans elever kunna visa egenproducerade filmer. Det kommer också bli olika uppträdanden, performance runt, och kanske på, kuben.

Alla skolans program deltar och när projektet avslutas kommer kuben att ställas ut i Kungsträdgården i Stockholm i slutet av augusti 2019.

Foto: Elinor Gustafsson

Foto: Elinor Gustafsson

Kubenprojektet på Sturegymnasiet är ett projekt om de mänskliga rättigheterna. Arbetet utgår ifrån devisen ”Varje människa kan göra skillnad”. Sturegymnasiet är en av 30 gymnasieskolor i Sverige som deltar i Raoul Wallenbergs kubprojekt. Den 4/2 anlände en svart kub till skolan och på den står det ”Rätten till rättvis behandling” som är artikel 9 i FN:s mänskliga rättigheter. Kuben står placerad framför Mediteket och kommer att generera olika aktiviteter från skolans alla program. Här kommer några nedslag:

Invigningen

Foto: Nathalie Devantier

Foto: Nathalie Devantier

Den 1 mars invigdes vår kub officiellt, “Rätten till rättvis behandling”. Med sång från Haiti av musikelever i åk 3 samt poesi på svenska och arabiska av Ronja Möller och Nour Attaya. Ronja och Nour knöt också ihop vårt färgglada band!

/Thomas Karlsson, lärare på Estetiska programmet

Estetisk kommunikation

Foto: Dag Söderlund

Foto: Dag Söderlund

Den 24 mars. Estetisk kommunikationskursen som alla estetettor gör visade upp sina projekt vid kuben. Ovan teaterettorna som använt texter ur pjäsen “Röster ur mörkret”. Redovisningarna genererade en massa tankar, möten och konstupplevelser. /Thomas Karlsson och Lisen Gustafsson, lärare på Estetiska programmet

Foto: Dag Söderlund

Foto: Dag Söderlund

 

Förrätt, varmrätt och mänsklig rätt

Foto: Viking Lindgren

Foto: Viking Lindgren

…var det något töntiga arbetsnamnet på detta projekt som vi drog igång lite hastigt på RL för att sätta vår första prägel på kuben.

Den 15 januari bjöd serveringseleverna in 36st helt random utvalda personer på skolan med direktiven om att få så stor spridning på gästerna som möjligt. Tanken var att de skulle vara helt okända för varandra. Allt för att samtliga skulle ha liknande förutsättningar. När den något udda skaran gäster dök upp i restaurangen blev de helt slumpmässigt utplacerade. Vi var tydliga med att det råder mobilförbud under måltiden.

Väl till bords serverades en trerätters middag. ”Blinddatestämmningen” som först var lite stel blev snart till samtal och skratt. Det märktes tydligt att de inblandade och även på våra elever att de förstod tanken med hela grejen. Det väcktes en hel del funderingar kring gemenskapens betydelse när de fick lite diskussionsfrågor att fylla i.

Syftet med fredagens event var enkelt men nog så viktigt. Nämligen mötet i vardagen och att helt enkelt börja “säga hej” till en ny person i sin omgivning. Men även att få en ökad förståelse och acceptans för människors olikheter.

Om vi lyckades får tiden utvisa. Oavsett så tror jag att alla inblandade fick en rolig och annorlunda upplevelse.

/Viking Lindgren, lärare på Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Gå gärna med i Facebook-gruppen Sturekuben.

Läs HP:s artikel Stureelever vill göra skillnad.

Share