Vill du skugga ett program? Klicka här!

Lärling Fastighet, Anläggning och Byggnation

Lärlingsutbildning är ett alternativ inom nationellt program i gymnasiesärskolan.

Lärlingsutbildningen syftar till att ge eleverna en grundläggande yrkesutbildning, ökad arbetslivserfarenhet och möjligheter att få kunskaper inom yrkesområdet fastighet, anläggning och byggnation.

Minst hälften av utbildningstiden är praktisk utbildning på arbetsplats tillsammans med lärare/handledare.

Lärlingsutbildningen är likvärdig och följer samma programmål och programstruktur som motsvarande skolförlagda utbildning.

Programfördjupningen möjliggör kunskaper för arbete inom till exempel fastighetsskötare och vaktmästare.

Alla elever på Sturegymnasiet får låna en Chromebook, dessa använder vi varje dag.

 

 

 

Share