Vill du skugga ett program? Klicka här!

Sjukanmälan

Sjukanmälan via knapptelefon:
0515-77 70 14

Frånvaroanmälan kan för närvarande bara göras för en hel dag i taget. Om man ringer efter klockan 12.00 kommer frånvaro att registreras för följande dag. Det går att när som helst under samtalet avbryta frånvaroanmälan. När anmälan är klar kommer en bekräftelse. Lägger man på luren innan kommer frånvaroanmälan att avbrytas. Frånvaroanmälan är kopplad till frånvaroanledningen Anmäld frånvaro i Skola 24. Är eleven borta mer än en dag – bör anmälan göras för var dag.

Elevens 10-siffriga personnummer måste bli korrekt registrerat.
Det behövs en knapptelefon för att kunna använda tjänsten.

Share