Vill du skugga ett program? Klicka här!

Sjukanmälan

Du anmäler dig sjuk via telefon eller på internet via din inloggning till Skola24.
En egen inloggning till Skola24 kan du få när du fyllt 18 år, prata med expeditionen på skolan så hjälper de dig.
Fram tills du fyllt 18 år har dina föräldrar möjlighet att logga in i Skola24 och anmäla sjukfrånvaro samt se statistik över din frånvaro.

Sjukanmälan via knapptelefon:
0515-77 70 14

Frånvaroanmälan kan bara göras för en hel dag i taget. Om man ringer efter klockan 12.00 kommer frånvaro att registreras för följande dag. Det går att när som helst under samtalet avbryta frånvaroanmälan. När anmälan är klar kommer en bekräftelse. Lägger man på luren innan kommer frånvaroanmälan att avbrytas. Frånvaroanmälan är kopplad till frånvaroanledningen Anmäld frånvaro i Skola 24. Är eleven borta mer än en dag – bör anmälan göras för var dag.

Elevens 10-siffriga personnummer måste bli korrekt registrerat.
Det behövs en knapptelefon för att kunna använda tjänsten.

Sjukanmälan via internet:
Skola24

Användaruppgifterna är desamma som till övriga tjänster inom skolan. Men du måste ha ansökt om ett konto annars får du ett felmeddelande när du försöker logga in.

 

Share