Vill du skugga ett program? Klicka här!

Skolkurator

Skolkuratorerna ingår i elevhälsan. Vi erbjuder stöd till dig i psykosociala frågor genom samtal. Kontakten med oss är frivillig. Vårt uppdrag är att medverka i att du som elev får en så givande studietid som möjligt, kunskapsmässigt, socialt och emotionellt.

Samtalen kan exempelvis handla om:

* kamratrelationer
* frånvaroproblematik
* stress
* relationer i hemmet
* nedstämdhet
* ängslan/oro
* låg självkänsla
* koncentrationssvårigheter

I vissa situationer kan andras hjälp behövas. Vi vet vem/vilka man kan vända sig till och vi kan förmedla en kontakt. Vi har tystnadsplikt.

Välkommen att höra av dig!

Pauline Damouni Anna Smith Alexandra Asman

Pauline Damouni

Kurator för RL, Lärling, HT, HA, SA
076-1458960
pauline.damouni@halmstad.se

Alexandra Asman

Kurator för Gymnasiesär och Språkintroduktion
073-232 88 98
alexandra.asman@halmstad.se

Anna Smith

Kurator för ES, IMInd och IMInd/A
073-340 25 64
anna.smith@halmstad.se

 

 

 

 

 

Share