Vill du skugga ett program? Klicka här!

Skolkurator

Skolkuratorerna ingår i elevhälsan. Vi erbjuder stöd till dig i psykosociala frågor genom samtal. Kontakten med oss är frivillig. Vårt uppdrag är att medverka i att du som elev får en så givande studietid som möjligt, kunskapsmässigt, socialt och emotionellt.

Samtalen kan exempelvis handla om:

* kamratrelationer
* frånvaroproblematik
* stress
* relationer i hemmet
* nedstämdhet
* ängslan/oro
* låg självkänsla
* koncentrationssvårigheter

I vissa situationer kan andras hjälp behövas. Vi vet vem/vilka man kan vända sig till och vi kan förmedla en kontakt. Vi har tystnadsplikt.

Välkommen att höra av dig!

Pauline Damouni

Pauline Damouni

Kurator för RL, Lärling, HT, HA, SA
076-1458960
pauline.damouni@halmstad.se

Caroline Thor

Caroline Thor

Kurator för ES, IMInd och IMInd/A
070-2495449
caroline.thor@halmstad.se

Monica axelsson

Monica Axelsson

Kurator för Gymnasiesär och Språkintroduktion
072-573 50 56
monica.axelsson@halmstad.se

 

 

 

Share