Vill du skugga ett program? Klicka här!

Skolledning

Skolledningen ansvarar för planering och utveckling av skolan. På Sturegymnasiet finns en Gymnasiechef som är ytterst ansvarig för verksamheten och tre rektorer som ansvarar för respektive programs elever, lärare, schema och undervisning. Det är rektor som ansvarar för att utbildningen håller hög kvalitet och för att elever i behov av särskilt stöd ska få det.

Gymnasiechef

Maria Melander
Ansvarig för:

– Rektorer
– Vaktmästeri
– Administration
– Elevhälsa
– Verksamhetschef för medicinsk elevhälsa inom Halmstads kommunala gymnasieskolor
070-845  56 23
maria.melander@halmstad.se

Rektorsenhet 1:
Rektor Marcus Bengtsson
Ansvarig för:
– Estetiska programmet – ES, dans/filmspets/foto/konst/musikspets/musik/teater
– Samhällsprogrammet Beteendevetenskap
073-200 75 53

marcus.bengtsson@halmstad.se

 

Rektorsenhet 2:

Rektor Peter Hjelm
Ansvarig för:
– Bibliotek
– Handels- och administrationsprogrammet – HA

– Hotell- och turismprogrammet – HT
– Introduktionsprogrammet – IM
– Språkintroduktion – SI
070-371 23 17
peter.hjelm@halmstad.se

Rektorsenhet 3:
Rektor Helena Kjellström
Ansvarig för:
– Gymnasiesärskolan – GYSÄR
073-200 75 43
helena.kjelstrom@halmstad.se

Rektorsenhet 4:

Rektor Ola Bondesson
Ansvarig för:
– Lärlingsutbildning – GL
– Restaurang- och livsmedelsprogrammet – RL
072-394 85 38
ola.bondesson@halmstad.se

Share