Vill du skugga ett program? Klicka här!

Skolledning

Peter, Maria, Ulrika och Kjell

Peter, Maria, Ulrika och Kjell

Skolledningen ansvarar för planering och utveckling av skolan. På Sturegymnasiet finns en Gymnasiechef som är ytterst ansvarig för verksamheten och tre rektorer som ansvarar för respektive programs elever, lärare, schema och undervisning. Det är rektor som ansvarar för att utbildningen håller hög kvalitet och för att elever i behov av särskilt stöd ska få det.

Gymnasiechef
Maria Melander
Ansvarig för:
– Rektorer
– Vaktmästeri
– Administration
– Elevhälsa
– Verksamhetschef för medicinsk elevhälsa inom Halmstads kommunala gymnasieskolor
0708-45  56 23
maria.melander@halmstad.se

Rektorsenhet 1:
Rektor Kjell Eklund
Ansvarig för:
– Estetiska programmet – ES, dans/filmspets/foto/konst/musikspets/musik/teater
– Samhällsprogrammet Beteendevetenskap
072-711 99 46
kjell.eklund@halmstad.se

Rektorsenhet 2:
Rektor Peter Hjelm
Ansvarig för:
– Bibliotek
– Handels- och administrationsprogrammet – HA
– Hotell- och turismprogrammet – HT
– Introduktionsprogrammet – IM
– Språkintroduktion – SI
070-371 23 17
peter.hjelm@halmstad.se

Rektorsenhet 3:
Rektor Helena Kjellström
Ansvarig för:
– Gymnasiesärskolan – GYSÄR
073-2007543
helena.kjelstrom@halmstad.se

Rektorsenhet 4:
Rektor Ola Bondesson
Ansvarig för:
– Lärlingsutbildning – GL
– Restaurang- och livsmedelsprogrammet – RL
072-3948538
ola.bondesson@halmstad.se

Share