Vill du skugga ett program? Klicka här!

Språkintroduktion

Introduktion för nyanlända

För dig som:

  • Är nyanländ i Sverige eller kommer från grundskolans förberedelseklass.
  • Är asylsökande och under 18 år.
  • Har PUT och är mellan 16 och 20 år.
  • Inte har tillräckliga kunskaper i svenska och andra ämnen för att börja på ett nationellt gymnasieprogram.

Här får du träning i svenska språket och andra ämnen, så att du så fort som möjligt kan gå vidare till gymnasieskolan, andra studier eller till yrkeslivet.
Undervisningen är individuellt anpassad och tiden du studerar här varierar 1 – 4 år beroende på dina förutsättningar, tidigare skolbakgrund, ambition och ålder.

Målsättning
Målet för dig som elev är att bli godkänd i de nationella kurserna för grundskolan (åk 9) i svenska som andraspråk, matematik, engelska samt en del andra grundskolekurser.

Om du når godkänt betyg (E) i åtta ämnen blir du behörig till gymnasieskolans yrkesförberedande program. Når du betyget E i tolv ämnen blir du behörig till gymnasieskolans högskoleförberedande program.

Innehåll
När du börjar studera placeras du i en mottagningsgrupp där dina kunskaper i olika ämnen kartläggs. Därefter placeras du i en grupp som motsvarar dina behov av stöd och utmaningar. Om du inte har några som helst kunskaper i svenska börjar du med att läsa ”svenska som andraspråk”, estetiska ämnen och idrott. Har du inte gått i skolan alls får du lära dig att läsa och skriva. Du kommer även att erbjudas uttalsträning av vår logoped. Senare har du möjlighet att läsa matematik, engelska och natur- och samhällsorienterande ämnen. När du bedöms ha nått en tillräcklig kunskapsnivå i svenska, har du möjlighet att läsa ett eller flera av dessa ämnen i en grupp på ett gymnasieprogram.

Praktik

Foto: Alexandra Filipovic Höstterminen 15 hade elever praktik på Ica Maxi Högskolan

Foto: Alexandra Filipovic

Du som vill prova på arbetslivet och träna din svenska på en arbetsplats har möjlighet att kombinera studierna i skolan med praktik någon eller några dagar i veckan. Du måste då kunna kommunicera muntligt.

Samarbete på skolan
Språkintroduktionens klasser samarbetar med andra klasser på skolan. Under ht -15 hade t ex Foto-3:orna samarbete med en av klasserna på Språkintro.

Studiehandledning
Du får studiehandledning på ditt modersmål.

Antagning och ansökan
Du kan anmäla dig när som helst till språkintroduktionen. Du gör din anmälan på svenska eller engelska.
Du kan få hjälp med att fylla i anmälan i Rådhusets reception: måndag – torsdag, klockan 8-17, fredag, klockan 8-16.

Kontakt
Peter Hjelm, rektor
peter.hjelm@halmstad.se

Eva Rysten Hagström, lärare
eva.rystenhagstrom@halmstad.se

Petra Ekstrand, lärare
petra.Ekstrand@halmstad.se

Anne-Charlotte Johansson, Studie- och yrkesvägledare (SYV)
ann-charlotte.johansson@halmstad.se

Share